Vakkundig advies Persoonlijk contact Uitstekende service
infiltratiekrat

Infiltratie en waterbeheer

Infiltratiekratten

Op dit moment wordt er nog veel hemelwater samen met huishoudelijk afvalwater afgevoerd via de riolering.
Door hemelwater wat op de verhardingen of daken valt af te voeren via het riool ontstaat er tijdens:
*Hevige regenval overbelasting van het riool met als gevolg ondergelopen straten etc.
*Langdurige droogte uitdroging van de grond met als gevolg dode beplanting, inklinken van de grond waardoor o.a. de bestrating verzakt etc.
Twee grote nadelen waar geen voordelen tegenover staan.

Dit kan slimmer, duurzamer, comfortabeler en uiteindelijk voor iedereen goedkoper.

Infiltreren van hemelwater
Door hemelwater te infiltreren helpt u overbelasting van het riool en verdroging van de grond te voorkomen.
Het water wordt dus verwerkt op de plek waar het valt, het grondwater wordt hierdoor beter op peil gehouden.
Dit kan o.a. door middel van het plaatsen van infiltratiekratten. Een infiltratiekrat is een holle krat waarin tijdens regenval op een snelle manier water kan worden opgeslagen, zodat het daarna rustig weg kan zakken in de bodem. Om verstopping te voorkomen wordt deze verpakt in geo-textiel. Deze kratten kun je oneindig koppelen. Ze zijn gemaakt van 100% gerecyclede kunststof en kunnen zwaar belast worden door rijverkeer.
In grotere tuinen kun je een wadi of vijver aanleggen waar het water opgevangen kan worden.
Buiten het feit dat dit een prachtige oplossing is om water op te vangen en om naar te kijken zal je ook meer vogels en andere dieren in de tuin krijgen die zich zullen vestigen.
Een win win situatie dus.
Als u meer informatie wilt over dit onderwerp willen wij daar graag met u over praten en zoeken naar de beste oplossing.

Sluiten